Page 15 - SEED - SZVM - Jógyakorlatok
P. 15

személyes vállalkozói mentorprogram                     seed • 15
         A mentorálási alkalmak mind-mind ezt a célt szolgálták: a megfogalmazott feladatok megvalósításá-
        hoz szükséges döntéseket átbeszélni, szükség szerint megerősíteni a vállalkozót azok helyességében.
         Mindketten azt gondoljuk, hogy Orsolyának az jelenti a legnagyobb támogatást, ha megbeszéljük
        az előtte álló feladatokat, és kiválasztjuk az optimális megoldást.

           A felmerülő nehézségek nem akadályok,


             hanem megoldandó feladatok.


        A mentorálási folyamat eredménye


         Kevés olyan vállalkozás van, amelyiknek nem okozott gazdasági kárt a pandémia.
         A Salátázó/LNX-Trend Kft. közéjük tartozik. Ennek elsősorban az az oka, hogy a világ rövid időn belül
        „áttelepült” az online világba, és aki ezt a gyors változást követni tudta, az képes volt profitálni a helyzetből.
         Orsi vállalkozása képes volt. Felismerte, hogy profi online marketing csapat segítségével közvetlenül
        tudja megszólítani a célközönségét. Arra is képes volt, hogy gyors cserét hajtson végre, amikor rádöb-
        bent, hogy a választott online marketing gárda nem megfelelő: azonnal lépett, és kereste a következő
        csapatot. Aki keres, az rendszerint talál is. Ez történt. Az új marketing csapat meg tudta szólítani a cél-
        közönséget, el tudta adni a termékeket.
         Orsi felismerte, hogy azonnal fejlesztenie kell a cég logisztikáját és bővíteni a létszámát. Gyorsan cselekedett,
        így a logisztikai fejlesztés és a létszámbővítés eredményeként ki tudja elégíteni a megnövekedett keresletet.
         Nem könnyű feladat négygyermekes édesanyaként – a pandémia okozta családmenedzseri felada-
        tok hatványozódó terhe alatt – dinamikusan fejleszteni a vállalkozást és megduplázni a kft. bevételét
        a világgazdaság megfeneklése idején.
         Orsolyának ez sikerült! Mindkét helyen tökéletesen teljesített.

                              Mit adott nekem a program?


                              Kutny Judit: Érdekes volt megismerni Orsolya
                              terveit a saját piacának kiépítéséről. Megkeresni azt
                              a piaci területet, hol a termékére kereslet várható.
                              Izgatottan vártam, hogy megtalálja a megfelelő
                              online marketing partnert. Szerencsére ez kisebb
                              zökkenőkkel ugyan, de hamar sikerült. Élveztem
                              a szakmai konzultációkat, és azt, amikor éreztem,
                              hogy a tapasztalatom megnyugtató segítséget jelent
                              számára. Ez a vállalkozás sikeresen veszi az akadályo-
                              kat, és rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz.
                              Jövedelmező jövőt, folyamatos fejlődést jósolok neki.

                              Dr. Bakonyiné Sárközy Orsolya: Judit sokat segített
                              abban, hogy a problémákat csak megoldandó fel-
                              adatoknak lássam. Rámutatott arra, hogy részletekre
                              bontva, lépésről-lépésre átgondolva a feladatok
                              egyszerűbben megoldhatók. Tapasztalataival, lé-
                              nyeglátásával, empátiájával segített, hogy a kérdéses
                              helyzetre hogyan reagáljak, sokszor együtt gondol-
                              kodott velem. Megnyugtatott, ha kellett, biztatott
                              és inspirált, ha arra volt szükség. Nagyon örülök, hogy
                              Judittal mind szakmailag, mind emberileg sikerült
                              ráhangolódnunk a közös munkánkra.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20