Page 14 - SEED - SZVM - Jógyakorlatok
P. 14

14 • seed                személyes vállalkozói mentorprogram            Aki keres, az talál

               Kutny Judit             Dr. Bakonyiné Sárközy Orsolya
                 mentor                   mentorált

        Kereskedelmi üzemgazdász és közgazdász diplomá- Négygyermekes családanya vagyok, aki a nagy-
        val rendelkezem. Az elmúlt negyven évben igazga- család mellett mindig azt kereste, hogyan tud-
        tóként, majd ügyvezető igazgatóként több vállalatot  na minél rugalmasabban dolgozni. Erre kiváló
        vezettem, ahová tapasztalatokat vittem és ahonnan  lehetőségnek láttam egy online vállalkozás fel-
        tapasztalatokat kaptam. Erősségem a szervezet-  építését, amelynek témája (egészséges étke-
        és piacépítés. Szenvedélyem a gazdaság, és annak  zés, BIO-kertészkedés) szorosan kapcsolódik
        folyamatos fejlesztése. Jelenleg, tanácsadóként dol- az érdeklődési területeimhez. Vállalkozásom egy
        gozom több cégnél. Feladatomnak tekintem, hogy  gasztroblogból nőtte ki magát: 2017-ben indítot-
        átadjam azt a sok tudást és tapasztalatot, amelyet  tam el a salatazo.hu webáruházat. Termékeim
        a gazdaságban eltöltött évtizedekben szereztem  segítségével bárki kialakíthat magának az ablak-
        mindazoknak, akik erre igényt tartanak.    párkányon egy vegyszermentes kiskertet.


        Célkitűzés
        Amikor megismerkedtünk, azonnal világos volt, hogy Orsi vállalkozása megtalálta azt a piaci rést,
        amit sikeresen betölthet. A célközönség is elég határozottan körvonalazva volt. Ennek megszólítása
        volt a feladat: a kereslet élesítése, a színvonalas kiszolgálás megteremtése.

        A mentorálási folyamat

         Szerencsére már a program indulásakor személyesen találkoztunk, így a bemutatkozás, az ismer-
        kedés, a vállalkozás bemutatása, a közös munkától várt eredmény megfogalmazása személyes rész-
        vétellel zajlott. Ezek után a telefonon történő konzultációk már egyik félnek sem okoztak nehézséget.
         Az együttműködés célja az volt, hogy Orsolya ki tudjon lépni a vállalkozói magányából, és egy
        tapasztalt vállalkozótól szakmai támogatást kapjon minden vonalon, a pénzügyektől a logisztikán
        át a stratégia meghatározásáig, az elvárható eredmény megfogalmazásáig.
         Az egyszemélyes vállalkozások valódi nehézsége, hogy nincs lehetőség a döntések előzetes
        megvitatására. A mentorálási folyamat részben ezt a hiányt volt hivatott pótolni. Megerősítést adni
        a mentoráltnak, hogy a választott irány jó, s hogy a felmerülő nehézségek nem akadályok, hanem
        megoldandó feladatok.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19