Page 13 - SEED - SZVM - Jógyakorlatok
P. 13

személyes vállalkozói mentorprogram                     seed • 13
         Zig Ziglar szavai szerint: „Vannak dolgok, amiket, ha odaadsz, akkor is a tieid maradnak. Ilyen
        a szavad, a mosolyod és a hálás szíved.” Véleményem szerint ilyen a vezetői, szakmai tapasztala-
        tunk is, amelyet, ha megosztunk, mi magunk válunk gazdagabbá.
         Mentoráltként én is csak azt tudom mondani, hogy gördülékeny és gyümölcsöző volt mind-
        kettőnknek ez az együttműködés, s bízom benne, hogy mindennek hosszú távon is élvezhetjük
        majd mindketten az előnyeit.

           Vannak dolgok, amiket, ha odaadsz,


              akkor is a tieid maradnak.        A mentorálási folyamat eredménye

         Az elmúlt egy évben a vállalkozás mind ismertsége, mind lehetőségei tekintetében óriási növe-
        kedésnek indult, aminek köszönhetően már a következő üzleti évre is sikerült megszilárdítani a piaci
        és gazdasági helyzetét. Az eddigieknél jóval komolyabb és összetettebb megrendeléseket kapunk,
        sokkal rendszeresebben és tervezhetőbben, mint korábban. Ez nagy örömmel tölt el, és ennek
        köszönhetően szép reményekkel és megalapozott várakozással tekintek a jövőbe.
         Beátával nagyon egymásra találtunk ebben a folyamatban: hasonló az értékrendünk, az élethez
        való hozzáállásunk, így nemcsak könnyen megtaláltuk a közös hangot, de azt gondolom, a jövőben
        is akarjuk és fogjuk is tudni egymást segíteni, támogatni üzletileg és emberileg egyaránt. A folyamat
        lezárulása óta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, megosztom vele sikereimet és gondolataimat.
         A közös munkánkat követően is büszkeséggel figyelem Tamás mindennapi munkáit. Hihetetlen
        lépésekkel halad előre a kitűzött, megálmodott céljai felé, s mindeközben megérdemelten gyűjti
        a szakmai elismeréseket is.

                              Mit adott nekem a program?


                              Fodor-Uhrin Beáta: Ha csak pár szóban válaszol-
                              hatnék a kérdésre, azt mondanám: emberi kapcso-
                              latokat, szakmai elismerést, kihívásokat, élményeket,
                              tapasztalatokat, új gondolkodási módokat, támo-
                              gatást, figyelmet, kedvességet. Ha összetetteb-
                              ben nézem mindezt, úgy szakmai tanácsadóként/
                              coachként/mentorként ennél nagyobb elismerést
                              nem is kaphatnék sem szakmailag, sem emberileg,
                              mint amit ezen program során is megtapasztalhat-
                              tam ismét: amikor egy mentoráltam álma a közös
                              munkánk ideje alatt valósággá válik.

                              Nagy Tamás: Más mentoráltaknál talán jobban
                              beleláthattam a program működésébe a tevé-
                              kenységem által, és megismerhettem számos
                              vállalkozót és cégvezetőt, akikkel egyébként való-
                              színűleg sosem találkoztunk volna. Összefoglalva
                              azt mondanám, hogy tudást és szemléletmódot,
                              kapcsolati tőkét, új lehetőségeket, célokat és ügy-
                              feleket kaptam a programtól. Úgy gondolom,
                              nagyon jó döntést hoztam, amikor csatlakoztam,
                              és másokat is erre buzdítok, hiszen vesztenivaló
                              nincs, nyerni valód viszont annál többet lehet.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18