Page 10 - SEED - SZVM - Jógyakorlatok
P. 10

10 • seed                személyes vállalkozói mentorprogram            Strukturálás


            és üzleti szemlélet

                Laki Balázs            Szabóné Dr. Jámbor Eszter Júlia
                 mentor                   mentorált

        Közgazdászként végeztem, s miután több évet eltöl- A közigazgatási jogi pályát hátra hagyva fordultam
        töttem a közszférában és a magánszektorban is, régi  az írás felé. Az 5 tornacsuka mesés útikönyveit
        álmom teljesült azzal, hogy saját céget alapítottam,  saját magam gondoztam kiadóként is, így a vál-
        amelyben üzletviteli tanácsadással foglalkozom.  lalkozó énem is kibontakozhatott. A könyvekhez
        Már gimnazistaként részt vettem különböző men- az inspirációt három gyermekemmel és a fér-
        torprogramokban, ezért pontosan tudom, milyen  jemmel tett közös utazásaink és kalandjaink
        a mentorált szerepében lenni, és hogy ennek mi- adták. A jog világának sem mondtam véglegesen
        lyen nagy jelentősége lehet az ember pályafutása  búcsút: mentorommal és egy másik mentorált
        során. Ma már én is mentorként segítek fiatalokat  társammal idén közös vállalkozást indítottunk
        a pályaválasztásban, illetve támogatok idősebbeket  a jogi technológia világában, Paragrapher néven.
        vállalkozásalapításban, -fejlesztésben.


        Célkitűzés
        A mentorálási folyamat legfőbb célja az volt, hogy Eszter vállalkozóként strukturálni tudja a már
        korábban is végzett üzleti és kreatív tevékenységeit, kreativitását újonnan induló vállalkozásában
        is kamatoztassa, gyermekkönyv-szerzőként pedig a könyvkiadásban és a terjesztésben erősítse
        az üzleti szemléletet.        A mentorálási folyamat

         Az elmúlt egy év alatt Eszterrel közösen strukturáltuk a kreatív és a jogi vállalkozását. Az utóbbi
        esetében a vállalkozás elindításában volt szüksége támogatásra, az előbbiben pedig a vállalkozói
        szemléletet próbáltuk meg beemelni a kreatív vállalkozásába. A mentorálás során feltártuk, hogy
        saját „eszköztárában” milyen készségek találhatók meg, és azok hogyan fejleszthetők tovább.
         A mentorálás első szakaszában megvizsgáltuk a jelenlegi helyzetet, majd pedig listát írtunk az egyes
        feladatokról, területekről. Feltérképeztük, mi az, ami adott, mi fejleszthető, miben van szükség
        további segítségre, és ezekhez rendeltünk megvalósítható stratégiákat. Ezeket igyekeztünk minél
        inkább Eszter személyiségéhez, elképzeléseihez, szabad kapacitásaihoz, élethelyzetéhez és céljai-
        hoz igazítani. Hiszen pontosan ez a mentorálás lényege: ne csak üres okosságokat puffogtassunk,
        hanem valóban olyan megoldásokat találjunk, amelyek megvalósíthatók a mentorált számára.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15